Wat is het ZPOké Autisme keurmerk?

terug


    Waar staat het ZPOké Autisme keurmerk voor?
Het ZPoké Autisme keurmerk claimt dat de individuele keurmerkhouder op de datum van registratie heeft aangetoond•   professioneel te zijn en voor zijn/haar vak opgeleid
•   zijn/haar deskundigheid te onderhouden
•   te beschikken over goede referenties

Het keurmerk is branche en nivo onafhankelijk.
Het keurmerk heeft een geldigheidsduur van 36 maanden.
 
 Wie voeren het ZPOké Autisme keurmerk?
Het keurmerk ZPOké Autisme is individueel en wordt gevoerd door personen.
Bedrijven mogen het keurmerkvignet niet voeren, met uitzondering van de uiting op de website www.autismespecialisme.nl ten behoeve van het branche onafhankelijk netwerk Autismespecialisme.
 
    Van wie is het keurmerk?
Het keurmerk is geïnitieerd door het branche onafhankelijk netwerk Autismespecialisme.
Het keurmerk staat onder toezicht van de V.R.S.A. (Vereniging Registratie Specialisme Autisme)
ZPOké Services bv is een onafhankelijke organisatie en eigenaar en merkhoudster van het ZPOké Autisme keurmerk.

Meer weten? Stur en mail naar info@zpoke.nl