Wat is Autismespecialisme?

terug

Autismespecialisme is het branche onafhankelijk netwerk van in autisme gespecialiseerde professionals en de bedrijven waarvoor zij werken. Mensen met ASS vragen ondersteuning op allerlei gebied. Daarom is het netwerk branche onafhankelijk.

Transparant en zichtbaar op het internet
Het netwerk bestaat uit de goedgevonden website (+150 vermeldingen), een actieve webhost (+5000 contacten), een twitteraccount (+2500 volgers) een LinkedIn-groep (+3500 leden) een keurmerk (+270 subscribers) en een kwaliteitsregister (+100 gecertificeerden) en fysieke ontmoetingen door en voor en tussen deelnemers uit het netwerk.  

Keurmerk voor professionals
Organisaties onderscheiden zich met personeel dat voldoet aan de eisen van het Keurmerk autisme specialisme. De certificatie van personen stelt minimale eisen aan professionaliteit, deskundigheid en referenties.
Professionals met het Keurmerk autisme specialisme kunnen  via KrAS, het Kwaliteitsregister Autisme Specialisme direct worden benaderd.

Doelgroepen
1. Mensen met ASS, de gebruikers van de website, hebben het recht zelf de juiste hulp te kiezen. Zij moeten niet afhankelijk zijn van de lijstjes van professionals. De website en het keurmerk bieden hen zekerheid.

2. Deelnemende organisaties en professionals zijn vindbaar. Niet alleen voor cliënten, maar ook voor elkaar. Zij vormen een netwerk en kunnen zich laten certificeren met het Keurmerk Autisme.

3. Werkgevers, professionals en opleiders hebben een beeld van het arbeidsmarkt segment.